Tandvård för barn & ungdomar

april 16, 2016
barntandvård undersökning

Alla barn och ungdomar får regelbunden, fullständig och kostnadsfri tandvård till och med det år de fyller 23 år

Kostnadsfri tandvård  för barn och ungdomar

På Bellevue Tandklinik erbjuder vi fullständig och kostnadsfri tandvård för barn och ungdomar upp till 23 års ålder. Som vårdnadshavare har du friheten att välja mellan Folktandvården och privata alternativ. Vi är stolta över att sköta tandvården för cirka 250 barn, i enlighet med vårt avtal med Region Skåne.

Vår omtanke för de yngsta

Vi välkomnar våra små patienter redan under deras första eller andra levnadsår. Att skapa en positiv första kontakt med tandläkaren är avgörande för att bygga upp sunda vanor och trygghet inför framtida tandläkarbesök. Genom att göra dessa tidiga besök till en positiv erfarenhet, lägger vi grunden för en livslång god munhälsa.

Regelbundna tandvårdsbesök från tre års ålder

Från det att ditt barn fyller tre år kallar vi till regelbundna tandvårdsbesök. Frekvensen av dessa besök anpassas individuellt, baserat på barnets risk att utveckla tandsjukdomar. Om ditt barn behöver tandvård innan dess är du alltid välkommen att kontakta oss!

Vår prioritet är att se till att ditt barn får den bästa möjliga tandvården, anpassad efter deras individuella behov. Vi strävar efter att göra varje besök till en lärorik och angenäm upplevelse, för att främja både hälsa och välbefinnande!