Barn & ungdomar

april 16, 2016

77295648_smallerAlla barn och ungdomar får regelbunden, fullständig och kostnadsfri tandvård till och med det år de fyller 23 år

Du väljer själv om du vill att ditt barn ska gå till Folktandvården eller till en privat tandläkare. Bellevue Tandklinik har barntandvårdavstal med Region Skåne och f n sköter vi tandvården för ca 250 barn.

Vi månar om våra små patienter och välkomnar dem redan under deras första eller andra levnadsår. Det är viktigt att de första kontakterna med tandläkaren blir en positiv upplevelse. Det gör att de redan från början får bra vanor och känner sig trygga när tänderna behöver undersökas eller behandlas.

Fr o m tre års ålder kallar vi till regelbundna tandvårdsbesök. Hur ofta beror bland annat på barnets risk att utveckla tandsjukdomar. Skulle ditt barn behöva tandvård innan dess är det bara att slå en signal.